Shaolin Wooden Men (1976)

Shaolin Wooden Men (1976) | PiraTop
Type movies
Title Shaolin Wooden Men
Year 1976
Release Date Nov 10, 1976
Rating ⭐ 6.4
Updated 3 months ago
Published 3 months ago
Quality HD
Created 2023-11-23 22:54:48
Audio chi, hin
Genres Action
Actors Jackie Chan, Chun-Erh Lung, Kang Chin, Ping-Yu Chang, Yi-Fei Chang, Lu-Chiang Chao, Wei-An Chen, Kam Cheung, Hsin Chin, Kang Ho, Hou-Chun Hsia, Li Hsu, Kuang Hu, Hsiao-Chung Li, Min-Lang Li, Hui Lin, Ji-Tien Lin, Ping Lu
Country Hong Kong, Japan, Taiwan
. . .Other qualities or episodes will be added here as we find the source. . .