Spiritual Kung Fu (1978)

Spiritual Kung Fu (1978) | PiraTop
Type movies
Title Spiritual Kung Fu
Year 1978
Release Date Nov 23, 1978
Rating ⭐ 5.8
Updated 3 months ago
Published 3 months ago
Quality HD
Created 2023-11-23 23:20:02
Audio chi, hin
Genres Action, Comedy, Fantasy, Mystery
Actors Jackie Chan, Chih-Ping Chiang, Hsiu-yi Fang, Hong Hsu, Yuan Hsu, Ching-Fu Li, Hai Lung Li, Tung-Chun Li, Wen-Tai Li, Szu-Cheng Mu, Kang Peng, Kap-Sung Ra, Li Rung Chuen, Dean Shek, James Tien, Li-Peng Wan, Kuang Yu Wang, Yao Wang
Country Hong Kong, Taiwan
. . .Other qualities or episodes will be added here as we find the source. . .